θεσσαλονίκη συνέδριο
Αυτές τις μέρες παρακολουθώ στη Θεσσαλονίκη τις εργασίες της 6ης συνάντησης Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων με μεγάλο ενδιαφέρον. Προκειται για μια πρωτοβουλία του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στόχος του συνεδρίου είναι να αποτελέσει πεδίο γόνιμου διαλόγου και αφορμή για περαιτέρω έρευνα για τα ζητήματα που απασχολούν το χώρο της μετάφρασης σήμερα.
Μερικές πρώτες εντυπώσεις από τις 2 πρώτες ημέρες του συνεδρίου μου επιβεβαιώνουν πόσο μοναχικό είναι το επάγγελμα του μεταφραστή – πολύ περισσότερο από αυτό του θεωρητικού της μετάφρασης – αλλά και πόση διάχυση υπάρχει στο χώρο μας. Πάρα πολλοί ερευνητές, πολλά επιμέρους πεδία, πολύ έντονη εξειδίκευση. Γλωσσολογία, διερμηνεία, θεωρία της μετάφρασης, ορολογία, λογοτεχνική μετάφραση, θέατρο, κινηματογράφος είναι μερικά μόνο από τα θέματα που έχουν διερευνηθεί στο συγκεκριμένο συνέδριο.
Παρόλα αυτά υπάρχει έντονη διάθεση για ανταλλαγή απόψεων, διάλογο και σίγουρα αναγνωρίζεται η ανάγκη συσπείρωσης, οριοθέτησης του χώρου, απο-περιθωριοποίησης της μετάφρασης ως επιστήμης αλλά και ως πρακτικής.
συνάντηση ελληνόφωνων μεταφρασεολόγων