Είναι η μετάφραση με επιλογή των κατάλληλων λέξεων ώστε η σελίδα σας να εμφανίζεται ψηλά στις μηχανές αναζήτησης όταν οι υποψήφιοι πελάτες σας κάνουν αναζήτηση με την λέξη κλειδί που σχετίζεται με την επιχείρησή σας.

How to do it right:

Make a List Of The Keywords You Want To Translate

Σε επικοινωνία με την εταιρεία που έχει αναλάβει το μάρκετινγκ της επιχείρησής σας (ή τον εαυτό σας εάν κάνετε εσείς το μάρκετινγκ) βρείτε τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά για την ανάδειξη της ιστοσελίδας σας. Πρέπει να είναι σχετικές με το αντικείμενό σας και τις πιθανές αναζητήσεις του πελάτη σας και είναι καλό να επιλέξετε κάποιες γενικές αλλά και κάποιες ειδικές.

Keyword Research in Destination Languages

Σε συνεργασία με το μεταφραστή/τριά σας κάντε μια έρευνα σχετικά με το ποιες λέξεις κλειδιά είναι δημοφιλείς στη χώρα προορισμού και μεταφράστε αυτές με τις περισσότερες εμφαν΄ισεις στο Google.

Translate your Website Content Based On These Keywords

Προχωρήστε στη μετάφραση με βάση τις λέξεις αυτές σε όλες τις σελίδες σας. Δημιουργήστε περιεχόμενο στο blog της εταιρείας σχετικό με τη χώρα προορισμού και φροντίστε να συμπεριλάβετε αρκετές από τις λέξεις κλειδιά.

Tip: Χρησιμοποιήστε τις λέξεις κλειδιά και στα meta tags